Voorbeelden van andere uitgevoerde opdrachten

Voorbeelden van andere uitgevoerde opdrachten

 • 2018: BOVAG, visie Stad en Mobiliteit
 • 2018: RSW, in kaart brengen kennisinfrastructuur Geothermie
 • 2018: Provincie Utrecht, evaluatie handhaving wet Natuurbeheer (mede aan de hand van het Big-8 model)
 • 2017: Gemeente Den Haag, evaluatie handhaving shisha lounges
 • 2017: Staatstoezicht op de Mijnen; handhavingsstrategie o.a. t.b.v. Geothermie en gaswinning
 • 2017: RWS, opstellen aanbestedingsdocumenten t.b.v kennisinfrastructuur Bodem
 • 2017: RWS, evaluatie Landelijk Asbest Volg Systeem
 • 2016: Ministerie van I&M, Overdracht water- en bodemtaken aan Directoraat Generaal Ruimte en Water
 • 2015: BOVAG-visie op brandstoffenaanpak Energieakkoord gericht op tankstations
 • 2013: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, duurzame mobiliteit
 • 2013: Provincie Zuid-Holland, Energietransitie in mobiliteit
 • 2012: Omgevingsdienst ZHZ, toekomstverkenning en advisering deelprogramma Omgevingsruimte Vervoer
 • 2012: RAI Vereniging en BOVAG, verkenning stand van zaken luchtkwaliteit
 • 2011 en 2012: Dierenbescherming, organisatieadvies en businessplan Beter Leven Kenmerk, manager van de – door hem zelf opgezette – Stichting Beter Leven kenmerk
 • 2010 en 2011: RAI Vereniging en BOVAG, visieontwikkeling fiscale behandeling personenauto’s
 • 2010 en 2011: milieudienst ZHZ en regiobestuur Drechtsteden, strategische verkenning en initiatie programma voor kilometerreductie en brandstofbesparing.
 • 2009 en 2010: Ministerie van V&W, innovatieagenda Duurzame Mobiliteit, denktank advies Duurzame Mobiliteit. Het ging hier o.a. om multimodale hubs voor goederenvervoer (Haven Rotterdam en Schiphol)
 • 2009: gemeente Den Haag, organisatieadvies implementatie WABO / Omgevingsvergunning
 • 2008, 2010: Ministerie van VROM, evaluatie en advisering strategie energielabels personen- en vrachtauto’s
 • 2009 en 2010: Ministerie van VROM, vz. nationale werkgroep Grondwater die de implementatie van de Kader Richtlijn Water voor haar rekening nam en trekker programma “Van peilbuis tot KRW-portaal”
 • 2008, Ministerie van V&W: Strategie traject van V&W en VROM t.a.v. duurzame mobiliteit.
 • 2007-2009: Milieudienst ZHZ, kwartier maken programma Verkeer en Milieu bij de milieudienst ZHZ, samenwerking DCMR en de provincie Zuid-Holland.